Logo Stichting Abinbono
Welkom bij Stichting Abinbono


A thousand miles
start with one single step

Stichting Abinbono is in mei 2012 opgericht door vier mensen die los van elkaar over de wereld reisden en die tijdens deze reizen een zelfde passie ontwikkelden. Door het doen van vrijwilligerswerk en het contact met de lokale bevolking in de diverse (ontwikkelings-) landen zagen we hoe mensen daar zelf initiatief namen om sociale en maatschappelijke problemen aan te pakken. Dit inspireerde ons om in Nederland een stichting op te zetten met als doel deze initiatieven te ondersteunen en op weg te helpen.