Welkom bij Stichting Abinbono
ANBI

Stichting Abinbono is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling ANBI. Dit betekent dat de giften welke gedaan zijn aan onze stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker!
Volgens de nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 staan hieronder gegevens:

Naam: Stichting Abinbono
Fiscaal nummer: 8516 55 075

Contactgegevens:
Stichting Abinbono, Hondsdraf 111, 5236RK 's-Hertogenbosch, Mobiel: 06-10904189, KVK: 55321755, e-mail adres: info@abinbono.org

Bestuurssamenstelling:
Emese Molnár, voorzitter, Arno Gramsma, secretaris, Nancy van Roosmalen en Mariska van der Heide beide penningmeester .

Doelstelling:
VISIE - ' A THOUSAND MILES STARTS WITH ONE SINGLE STEP' Wij willen die 'EERSTE STAP' mogelijk maken! Stichting Abinbono richt zich op lokale initiatieven, waar ook ter wereld, die EMPOWERMENT van vrouwen en kinderen met beperkte mogelijkheden tot doel hebben. Ieder mens heeft het recht om zijn talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten. Voor veel mensen is dit recht echter niet vanzelfsprekend. Om deze reden ondersteunt stichting Abinbono LOKALE INITIATIEVEN met een zelfde visie. Door middel van kennisoverdracht en eventuele benodigde middelen helpen we deze initiatieven een stap op weg. Ons doel is dat zij uiteindelijk op eigen kracht, eigen financiering en op een duurzame manier verder kunnen met het realiseren van hun 'THOUSAND MILES JOURNEY'.

Beleidsplan:
De stichting probeert sponsorgelden in te zamelen om haar doelstellingen te kunnen bereiken en haar naamsbekendheid te vergroten. Gezien de omvang van de stichting is er nog geen groot beleidsplan.
Beloningsbeleid:
Er worden geen beloningen betaald. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, er wordt geen vrijwilligers vergoeding aan hen uitbetaald.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Stichting Abinbono Sociaal & Financieel Jaarverslag 2013 - gepubliceerd
Financiële verantwoording:
Stichting Abinbono Sociaal & Financieel Jaarverslag 2013 - gepubliceerd.