Logo Stichting Abinbono
SideRight

 Project bij DECATA

DECATA is een NGO, die zich richt op het verbeteren van het welzijn binnen verschillende gemeenschappen in Tanzania. De NGO wil dit bereiken door middel van verschillende ontwikkelingsprojecten die als doel hebben de kwetsbare groepen binnen de community zo te ondersteunen dat ze uiteindelijk zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Missie

De missie van DECATA is het opzetten van ontwikkelingsprojecten in verschillende leefgemeenschappen in Tanzania. Door middel van deze projecten wil de NGO het sociale welzijn binnen de community’s verhogen en bereiken dat deze communitys zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud. De projecten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het geven van naschoolse-trainingen, gemeenschapsprojecten, beroeps- en vaardigheidstrainingen en microcreditprojecten. seminars.

Visie

De visie van DECATA is dat de leden van verschillende community’s in Tanzania zich zelf kunnen onderhouden in hun dagelijkse behoefte.

Doelen

Project Kippenfarm
Op dit moment is de DECATA bezig met het opzetten van een kippenfarm in Boza, een dorpje in het Noord-Oosten van Tanzania. Uit verschillende observaties is gebleken dat de vrouwen uit dit dorp lijden onder het gebrek aan eigen inkomen en hierdoor grote moeite hebben te voorzien in hun dagelijkse behoefte. In overleg met deze vrouwen is, met een micro-kredietproject in het achterhoofd, gekeken naar wat voor oplossing hier voor gevonden zou kunnen worden en hier uit is het idee van een kippenfarm ontstaan. Het plan is om met 10 vrouwen een kippenboerderij te starten, waar zij gezamenlijk de zorg én verantwoordelijkheid voor de dieren zullen dragen. De kippen, kuikens en eieren kunnen (naast eigen gebruik) op de lokale markt verkocht worden en de opbrengst zal verdeeld worden onder de vrouwen. Aangezien er achter dit plan een microkrediet-project ligt, zullen de vrouwen het ge-investeerde geld uiteindelijk terug betalen. DECATA zal de vrouwen trainingen geven wat betreft het bijhouden van een administratie en alle andere zaken die bij het draaien van een kippenfarm komen kijken. Op deze manier wordt er niet alleen voor een inkomen gezorgd maar wordt er ook kennis overgedragen die de vrouwen op weg helpt naar hun financiële zelfstandigheid.

Samenwerking met Stichting Abinbono

Tijdens een werkbezoek naar Tanzania van één van onze bestuursleden in 2012, zijn de eerste stappen gezet voor een samenwerking tussen DECATA en Abinbono. Onze visie en missie passen perfect bij hetgeen DECATA in het dorp Boza wil opzetten en na een bezoek aan de vrouwen hebben we er dan ook voor gekozen om dit project te gaan ondersteunen. Abinbono wil graag in deze vrouwen investeren en dit zullen we doen door de kosten voor de materialen en trainingen voor onze rekening te nemen. Zoals al eerder aangegeven, gaat het om een micro-kredietproject en zullen de vrouwen gedeeltes van de investeringen terug betalen. Op deze manier laten we de vrouwen in hun waarde en creëren we geen afhankelijkheid. Wat kunt u doen? In eerste instantie zijn er financiële middelen nodig om de kippenfarm te kunnen opzetten. Doneren kan door specifiek geld te geven voor dit doel.