Logo Stichting Abinbono
Welkom bij Stichting Abinbono

 Sunrise – Speech and hearing centre

In het noorden van Ghana, net onder Bolgatanga, staat in het dorpje Tongo ‘Gbeogo School for the deaf’. Zoals de naam al doet zeggen is dit een school (met internaat) voor dove en slechthorende kinderen. In de meeste Westerse landen zul je alleen naar een dovenschool gaan wanneer je daadwerkelijk gediagnosticeerd bent met doof- of slechthorendheid. In Tongo werkt dit anders. De school beschikt helaas niet over audiologische apparatuur. Dit terwijl een heel aantal kinderen op deze school zoveel restgehoor heeft dat ze met behulp van gehoorapparaten of spraaktherapie veel meer zou bereiken dan nu het geval is. Ook is er een aantal dove kinderen dat een verstandelijke beperking heeft. Helaas is er op dit moment nog geen ‘Special Needs’ klas waardoor deze kinderen niet het soort onderwijs volgen dat ze nodig hebben. 'Speech and hearing centre Sunrise’ is een initiatief van één van de docenten van deze school. In samenwerking met andere docenten is hij bezig dit van de grond te krijgen en het is de bedoeling dat het centrum eind 2012 officieel geregistreerd staat als NGO (non- gouvernementele organisatie).

Missie

De missie van ‘Sunrise’ is het opzetten van een audiologisch centrum, waar de kinderen van de dovenschool hun gehoor kunnen laten testen. Aan de hand van de testgegevens zal er een individueel plan worden opgesteld waarin staat beschreven wat het kind nodig heeft voor een goede taalontwikkeling. Het centrum zal worden gerund door gekwalificeerde mensen die ervaring hebben met deze doelgroep. De kinderen met een verstandelijke beperking, – of ze nu doof, slechthorend of zelfs horend zijn –krijgen hun eigen klas waar een docent zal lesgeven die hier voor gestudeerd heeft en weet hoe hij kan voorzien in de behoeftes van deze kinderen.

Visie

De visie van ‘Sunrise’ is dat alle kinderen met een gehoor- of verstandelijke beperking toegang hebben tot gepast onderwijs met als doel een betere toekomst.

Doelen

Kinderen in het noorden van Ghana hebben toegang tot een gehoorcentrum in de omgeving waar ze eenvoudig hun gehoor kunnen laten testen. Kinderen met gehoorverlies hebben de mogelijkheid om gehoorapparatuur aangemeten te krijgen. Dit in combinatie met logopedie of spraaktherapie zorgt ervoor dat ze eenvoudiger mee kunnen draaien in de horende maatschappij en later meer kans hebben op een baan. Kinderen met een verstandelijke beperking volgen hun onderwijs in een aparte ‘Special Needs’ klas waar een docent zal lesgeven die hiervoor gekwalificeerd is.Doelen

Samenwerking met Stichting Abinbono

Stichting Abinbono wil helpen met het behalen van deze doelen. In oktober 2012 zullen twee bestuursleden naar Tongo reizen om mee te helpen ‘Sunrise’ op te zetten en te kijken wat er precies nodig zal zijn om te zorgen dat de doelen ook daadwerkelijk behaald kunnen worden. Aangezien het initiatief in handen ligt van een aantal docenten van de school, en we onafhankelijkheid erg belangrijk vinden, zijn wij als stichting enkel betrokken bij de opstartfase van het centrum.

Wat kunt u doen?
In eerste instantie zijn er financiële middelen nodig om 'Sunrise' te kunnen opzetten. Doneren kan door specifiek geld te geven voor dit doel, maar ook door hardware (eenmalig of structureel) te doneren.